FENG-ŠUEJ

 

        v našich podmienkach

 

 

Vytvorte si harmonické prostredie, spájajte nebo so zemou uvedomelým životom a dobrým dizajnom – to je Feng Šuej

 

 

 

1            2            3            4            7            5            6

 

 

To najdôležitejšie o feng-šuej

 

 

 

 

 

V tradičnom feng-šuej platí zásada, že výsledok práce skutočného odborníka na feng-šuej je laickému oku takmer neviditeľný ...

 

 

 

 

 

 

image003

 

 

 

 

 

image004

 

 

 

 

 

 

 

 

image011

 

 

 

 

Mnohí ľudia si mylne predstavujú aplikovanie feng-šuej do svojho príbytku len ako množstvo rozmanitých, typicky čínskych predmetov a dekorácií, rozmiestnených v byte. V našich podmienkach tvoríme dobré a účinné feng-šuej harminozovaním energií, vyvážením piatich prvkov, zachovaním princípu jinjang, správnym usporiadaním predmetov, výberom tvarov, farieb a  rastlín s ohľadom na svetové strany a osobné kua číslo. Dobré feng-šeuj vedie k životu a práci v  prostredí s tými najlepšími predpokladmi tak pre telesné ako aj duševné zdravie.

 

Učenie feng-šuej je umením i vedou súčasne. Prastará čínska náuka vychádza zo vzťahu človeka a prírody a učí nás, ako dosiahnuť zdravý a harmonický život uvážlivým výberom miesta pre svoje bývanie a jeho cieleným pretváraním. Feng-šuej vychádza z odlišnej histórie, kultúry i jazyka a pre nás, ktorí sme boli ovplyvnení najmä kresťanskými tradíciami, je na prvý pohľad príliš vzdialené. Pri bližšom oboznámení  s ním zistíme, že nám môže byť blízke a užitočné.

 

Akupunktúra priestoru

Podobne ako akupunktúra, ktorá študuje neviditeľné dráhy telesnej energie pohybujúce sa v meridiánoch a dokáže jemnou ihlou vyvolať liečebný impulz, dokáže aj feng-šuej aktivovať správne zvolený bod v priestore a dosiahnuť cielenú zmenu so silným ozdravným účinkom. A rovnako dokáže nájsť to miesto v priestore, ktoré je pre človeka dobré a ozdravné, a vyvarovať sa nebezpečných

 

Na správnom mieste

Ako a kde bývame nie je náhoda. V tomto výbere sa odráža naša osobnosť, možnosti, životné postoje. Náš domov je zrkadlom. Vypovedá o všetkých svojich obyvateľoch. V rovnakých podmienkach sa však rôznym ľuďom darí rôzne. Je tomu tak preto, že každý z nás sa narodil v istom roku, ktorý je v znamení niektorého z piatich prvkov /drevo, oheň, zem, kov, voda/. Rovnako ako materiály v interiéri domu vplývajú na nás aj materiály, z ktorých je postavený samotný dom. Vplývajú na nás svetové strany, na ktoré je dom otočený, krajina, ktorou je obklopený. Vplýva na nás množstvo kozmických energií a tiež zemské elektromagnetické žiarenie. Feng-šuej diagnostikuje prúdenie energií v priestore, zohľadňuje koreláciu času a priestoru, odhaľuje miesta, ale aj tvary nebezpečné pre zdravie.

 

Energia a rovnováha

V preklade znamená feng-šuej „vietor a voda“. Sú to symbolicky zvolené najsilnejšie živly. Vietor, ktorý priveje mraky, a tie dajú zemi vodu. Dva silné a navzájom súvisiace zdroje energie. Podľa učenia feng-šuej má všetko svoju prúdiacu a nekonečnú energiu, tzv.čchi. Táto je blahodarná, ak prúdi rovnako ako v prírode po zvlnených líniách. Ak prúdi príliš rýchlo, priamo ako vystrelený šíp, stáva sa nebezpečnou a negatívnou.

Byť v rovnováhe, čiže princíp jinjang, znamená vyváženosť všetkého. Nás samých s okolitou prírodou, rovnováhu práce a odpočinku, ale aj súžitie muža a ženy. Každá disharmónia v našom živote prináša problémy: zdravotné, pracovné, partnerské.

Vyváženosť dôležitá vo všetkom. Zvnútra i zvonku. Ak napríklad máme niektorého vitamínu či stopového prvku v tele málo, ochorieme. No ak ho máme priveľa, ochorieme tiež. Podobné je to aj s naším obydlím. Byt zariadený s prevahou jedného či dvoch materiálov, pôsobí chladne a neosobne. V takomto domove je ťažké odpočívať alebo vytvoriť rodinnú pohodu. Rozličné doplnky a dekoračné predmety, ktoré si najmä ženy rady kupujú a zútulňujú nimi miestnosti v byte, sú príkladom dobrého a intuitívneho feng-šuej.

 

Drevo živí oheň

Na základe pozorovania prírody sa v učení feng-šuej vytvorila metóda piatich  prvkov, nazývané aj elementy alebo živly. Ide o päť rozličných druhov energie, ktoré sú vo vzájomnom vzťahu, a ktoré aj podvedome vnímame. Drevo, oheň, zem, kov a voda. Ich ustálený kolobeh v súzvuku s prírodnými zákonitosťami znamená rovnováhu, vznikanie a podporu. Prevaha niektorého prvku predstavuje nevyváženosť, dominanciu, problém. Dobre usporiadaný dom, byt či záhrada má mať všetkých päť prvkov vo vzájomne vyváženom pomere. Prevaha ohňa, ktorý symbolizuje červená farba, trojuholník, horúčava, svetová strana juh, všetko rýchle a expandujúce, spôsobuje nedostatok odpočinku, podráždenie a nervozitu. Priveľa prvku zem, ktorý predstavujú zemité farby, štvorce a obdĺžniky, popoludnie, plodnosť, svetové strany juhozápad a severovýchod, má za následok to, že myslíme len vo svoj prospech. Ak prvok zem výrazne chýba, sme naopak až naivne obetaví. Priestor, v ktorom žijeme má na nás rovnako silný vplyv ako potrava, ktorú prijímame. Zdravá potrava musí byť pestrá a pritom vyvážená.

 

Feng-šuej v praxi

Čiastočnú diagnózu svojho príbytku si môže urobiť každý sám po preštudovaní dostupnej literatúry o feng-šuej. V knihách prevažuje tzv. metóda Školy tvarov, na základe ktorej možno zlepšiť celkovú atmosféru a nastúpiť cestu pozitívnych zmien. Nie je to však komplexná metóda. Najefektívnejšie riešenie je urobiť analýzu celkovú, to znamená pomocou kompasu, a najmä výpočtov a analýz energetickej kvality objektu. Vo feng-šuej sa táto profesionálna metóda nazýva symbolicky /až poeticky/ metódou Lietajúcej hviezdy.

 

 

 

profesionálne poradenstvo

www.fengshuiart.sk

© 2008-2016